نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی

Scientific Journal of Documentary researches of the Islamic Revolution

نشریه حاضر به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث تاریخ و اسناد انقلاب اسلامی است که در پی پاسخ به پرسش های صورت گرفته در حوزه پژوهش های تاریخی و اسنادی انقلاب اسلامی انتشار خواهد یافت. صرفا مقالاتی در این نشریه در روند داوری و پذیرش احتمالی قرار خواهد گرفت که با تکیه بر اسناد منتشر نشده یا مجموعه اسناد منتشر شده مراکز و مجموعه های اسنادی تدوین شده باشد و همچنین محوریت اصلی و مسئله پژوهش ها بر محوریت تحولات تاریخ انقلاب اسلامی باشد. محورهای موضوعی مقالات آن عبارتند از:

- تبیین اسنادی تاریخ تحولات معاصر ایران (از عصر پهلوی تا دهه ۱۳۷۰)

- تاریخ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با محوریت اسناد

- بررسی و نقد آثار حوزه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با تکیه بر اسناد

- تاثیرات اسناد بر مطالعات تاریخی حوزه انقلاب اسلامی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)