مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

The Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

• مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس نامه‌ شماره ۴۳۹۱/د/۷۰۴ مورخ۱۳۹۱.۱۱.۲۱ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۲ بصورت ماهنامه دوزبانه (فارسی و انگلیسی) و Online در دسترس همکاران محترم قرارگرفته است.

• چکیده همه مقالات هم به فارسی و هم به انگلیسی به چاپ می‌رسد.
• مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به منظور نشر و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی را به چاپ می‌رساند.

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه همکاران ، داوران و نویسندگان فرهیخته مجله دانشگاه به اطلاع می‌رساند کلیه مقالات ارسالی جهت بررسی باید فرمت مجله را دقیقا رعایت نمایند. جهت اطلاع بیشتر به راهنمای نگارش مقالات مراجعه شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات