آقای دکتر یعقوب حاجی زاده

Dr. Yaghoub Hajizadeh

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444407)

16
9
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی