آقای دکتر منصور صاحب الزمانی

Dr. Mansoor Sahebozamani

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179079)

30
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی