همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

آرشیو دوره ها

دوره 32
سال: 1403
مقالات: 0
صفحات:
دریافت: 0
دوره 31
سال: 1402
مقالات: 493
صفحات: 2782
دریافت: 706
دوره 30
سال: 1401
مقالات: 504
صفحات: 2951
دریافت: 973
دوره 29
سال: 1400
مقالات: 404
صفحات: 2294
دریافت: 1070
دوره 28
سال: 1399
مقالات: 520
صفحات: 2091
دریافت: 1249
دوره 27
سال: 1398
مقالات: 785
صفحات: 4311
دریافت: 4301
دوره 26
سال: 1397
مقالات: 693
صفحات: 4531
دریافت: 3399
دوره 25
سال: 1396
مقالات: 983
صفحات: 1966
دریافت: 3417
دوره 24
سال: 1395
مقالات: 795
صفحات: 837
دریافت: 0
دوره 22
سال: 1393
مقالات: 838
صفحات: 4621
دریافت: 2636
دوره 21
سال: 1392
مقالات: 851
صفحات: 4356
دریافت: 255
دوره 20
سال: 1391
مقالات: 683
صفحات: 2849
دریافت: 7435
دوره 19
سال: 1390
مقالات: 630
صفحات: 2528
دریافت: 10732
دوره 18
سال: 1389
مقالات: 619
صفحات: 3666
دریافت: 7916
دوره 17
سال: 1388
مقالات: 884
صفحات: 5786
دریافت: 11347
دوره 16
سال: 1387
مقالات: 953
صفحات: 6118
دریافت: 18084
دوره 15
سال: 1386
مقالات: 575
صفحات: 3901
دریافت: 10593
دوره 14
سال: 1385
مقالات: 613
صفحات: 4817
دریافت: 11714
دوره 13
سال: 1384
مقالات: 686
صفحات: 5408
دریافت: 13626
دوره 11
سال: 1382
مقالات: 69
صفحات: 548
دریافت: 0
دوره 10
سال: 1381
مقالات: 82
صفحات: 670
دریافت: 8
دوره 9
سال: 1380
مقالات: 80
صفحات: 686
دریافت: 1
دوره 8
سال: 1379
مقالات: 73
صفحات: 589
دریافت: 1
دوره 6
سال: 1377
مقالات: 77
صفحات: 742
دریافت: 1
دوره 4
سال: 1375
مقالات: 45
صفحات: 438
دریافت: 0
دوره 3
سال: 1374
مقالات: 161
صفحات: 1530
دریافت: 2
دوره 2
سال: 1373
مقالات: 35
صفحات: 313
دریافت: 1
دوره 1
سال: 1371
مقالات: 88
صفحات: 219
دریافت: 0

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

13203

کل صفحات

71548

درصد اصل مقالات

67%

کل استنادات

486

کل دریافت مقالات

125009

کل نمایش مقالات

13105489

متوسط استناد مقاله

3.68

کل نویسندگان

35639

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 28 دوره ثبت شده از همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 24 بهمن 1371استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1402مجموعه مقالات اولین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 150
تعداد کل مقالات: 88
تعداد کل صفحات: 219
تعداد مقاله کامل: 2
تعداد نمایش مقالات: 1059
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 12 اردیبهشت 1373استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402مجموعه مقالات دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 74
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 313
تعداد مقاله کامل: 35
تعداد نمایش مقالات: 578
تعداد دریافت مقاله: 1
تعداد ارجاعات: 0

سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1374برگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402مجموعه مقالات سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 359
تعداد کل مقالات: 161
تعداد کل صفحات: 1530
تعداد مقاله کامل: 160
تعداد نمایش مقالات: 2262
تعداد دریافت مقاله: 2
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 24 اردیبهشت 1375استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: دانشگاه شیراز انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402مجموعه مقالات چهارمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 108
تعداد کل مقالات: 45
تعداد کل صفحات: 438
تعداد مقاله کامل: 45
تعداد نمایش مقالات: 636
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهارمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 30 اردیبهشت 1377استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1402مجموعه مقالات ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 178
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات: 742
تعداد مقاله کامل: 77
تعداد نمایش مقالات: 1152
تعداد دریافت مقاله: 1
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 27 اردیبهشت 1379استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402مجموعه مقالات هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 157
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 589
تعداد مقاله کامل: 73
تعداد نمایش مقالات: 1146
تعداد دریافت مقاله: 1
تعداد ارجاعات: 0

نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 6 خرداد 1380استان: گیلانشهر: رشتبرگزار کننده: دانشگاه گیلان انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402مجموعه مقالات نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 200
تعداد کل مقالات: 80
تعداد کل صفحات: 686
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 1280
تعداد دریافت مقاله: 1
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

دهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 4 خرداد 1381استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402مجموعه مقالات دهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 202
تعداد کل مقالات: 82
تعداد کل صفحات: 670
تعداد مقاله کامل: 82
تعداد نمایش مقالات: 2667
تعداد دریافت مقاله: 8
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 23 اردیبهشت 1382استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402مجموعه مقالات یازدهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 171
تعداد کل مقالات: 69
تعداد کل صفحات: 548
تعداد مقاله کامل: 63
تعداد نمایش مقالات: 1082
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1384استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1693
تعداد کل مقالات: 686
تعداد کل صفحات: 5408
تعداد مقاله کامل: 677
تعداد نمایش مقالات: 1551198
تعداد دریافت مقاله: 15397
تعداد ارجاعات: 78

چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1385استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1386مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1601
تعداد کل مقالات: 612
تعداد کل صفحات: 4817
تعداد مقاله کامل: 611
تعداد نمایش مقالات: 1366954
تعداد دریافت مقاله: 13369
تعداد ارجاعات: 69

پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1386مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1462
تعداد کل مقالات: 574
تعداد کل صفحات: 3901
تعداد مقاله کامل: 555
تعداد نمایش مقالات: 1204370
تعداد دریافت مقاله: 11971
تعداد ارجاعات: 89

شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 24 اردیبهشت 1387استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1386مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2605
تعداد کل مقالات: 953
تعداد کل صفحات: 6118
تعداد مقاله کامل: 907
تعداد نمایش مقالات: 1901718
تعداد دریافت مقاله: 20482
تعداد ارجاعات: 98

هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 29 اردیبهشت 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1389مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2406
تعداد کل مقالات: 881
تعداد کل صفحات: 5786
تعداد مقاله کامل: 842
تعداد نمایش مقالات: 1214688
تعداد دریافت مقاله: 13002
تعداد ارجاعات: 59

هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 21 اردیبهشت 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1389مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1646
تعداد کل مقالات: 618
تعداد کل صفحات: 3666
تعداد مقاله کامل: 589
تعداد نمایش مقالات: 925361
تعداد دریافت مقاله: 9100
تعداد ارجاعات: 11

نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 20 اردیبهشت 1390استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه بیرجند تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1390مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1775
تعداد کل مقالات: 630
تعداد کل صفحات: 2528
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 996432
تعداد دریافت مقاله: 12359
تعداد ارجاعات: 42

بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 26 اردیبهشت 1391استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: دانشگاه شیراز انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1391مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1934
تعداد کل مقالات: 683
تعداد کل صفحات: 2849
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 869122
تعداد دریافت مقاله: 8969
تعداد ارجاعات: 7

بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 17 اردیبهشت 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2464
تعداد کل مقالات: 851
تعداد کل صفحات: 4356
تعداد مقاله کامل: 580
تعداد نمایش مقالات: 109493
تعداد دریافت مقاله: 255
تعداد ارجاعات: 7

بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 2 اردیبهشت 1393استان: خوزستانشهر: اهوازبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2343
تعداد کل مقالات: 838
تعداد کل صفحات: 4621
تعداد مقاله کامل: 707
تعداد نمایش مقالات: 786960
تعداد دریافت مقاله: 3008
تعداد ارجاعات: 19

بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 7 اردیبهشت 1395استان: یزدشهر: یزدبرگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2114
تعداد کل مقالات: 795
تعداد کل صفحات: 837
تعداد مقاله کامل: 1
تعداد نمایش مقالات: 289893
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 12 اردیبهشت 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396مجموعه مقالات بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2707
تعداد کل مقالات: 982
تعداد کل صفحات: 1966
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 477165
تعداد دریافت مقاله: 3741
تعداد ارجاعات: 2

بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 4 اردیبهشت 1397استان: سمنانشهر: سمنانبرگزار کننده: دانشگاه سمنان انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1832
تعداد کل مقالات: 692
تعداد کل صفحات: 4531
تعداد مقاله کامل: 678
تعداد نمایش مقالات: 376138
تعداد دریافت مقاله: 3997
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 10 اردیبهشت 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2155
تعداد کل مقالات: 783
تعداد کل صفحات: 4311
تعداد مقاله کامل: 670
تعداد نمایش مقالات: 441661
تعداد دریافت مقاله: 5022
تعداد ارجاعات: 3

بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 7 خرداد 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1474
تعداد کل مقالات: 519
تعداد کل صفحات: 2091
تعداد مقاله کامل: 12
تعداد نمایش مقالات: 259868
تعداد دریافت مقاله: 1300
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی

روز برگزاری: 4 خرداد 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400مجموعه مقالات بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 1089
تعداد کل مقالات: 403
تعداد کل صفحات: 2294
تعداد مقاله کامل: 364
تعداد نمایش مقالات: 152390
تعداد دریافت مقاله: 1344
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی: (تعداد دریافت)

سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 20 اردیبهشت 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401مجموعه مقالات سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1394
تعداد کل مقالات: 504
تعداد کل صفحات: 2951
تعداد مقاله کامل: 471
تعداد نمایش مقالات: 109363
تعداد دریافت مقاله: 973
تعداد ارجاعات: 0

سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران

روز برگزاری: 19 اردیبهشت 1402استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402مجموعه مقالات سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1346
تعداد کل مقالات: 489
تعداد کل صفحات: 2782
تعداد مقاله کامل: 440
تعداد نمایش مقالات: 60853
تعداد دریافت مقاله: 706
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران: (تعداد دریافت)

سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 18 اردیبهشت 1403استان: مرکزیشهر: اراکبرگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران دانشگاه صنعتی اراک
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0