همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 12006 مقالهکل صفحات: 63039درصد اصل مقالات: 65%کل استنادات: 424کل دریافت مقالات: 121509کل نمایش مقالات: 11530470متوسط استناد مقاله: 3.53کل نویسندگان: 32700
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 18 دوره ثبت شده از همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1384استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1693
تعداد کل مقالات: 686
تعداد کل صفحات: 5408
تعداد مقاله کامل: 677
تعداد نمایش مقالات: 1462295
تعداد دریافت مقاله: 15228
تعداد ارجاعات: 74

چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1385استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1386مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1601
تعداد کل مقالات: 612
تعداد کل صفحات: 4817
تعداد مقاله کامل: 611
تعداد نمایش مقالات: 1290498
تعداد دریافت مقاله: 13250
تعداد ارجاعات: 64

پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1386مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1462
تعداد کل مقالات: 574
تعداد کل صفحات: 3901
تعداد مقاله کامل: 555
تعداد نمایش مقالات: 1131289
تعداد دریافت مقاله: 11844
تعداد ارجاعات: 80

شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 24 اردیبهشت 1387استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1386مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2605
تعداد کل مقالات: 953
تعداد کل صفحات: 6118
تعداد مقاله کامل: 907
تعداد نمایش مقالات: 1774102
تعداد دریافت مقاله: 20328
تعداد ارجاعات: 85

هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 29 اردیبهشت 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1389مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2406
تعداد کل مقالات: 881
تعداد کل صفحات: 5786
تعداد مقاله کامل: 842
تعداد نمایش مقالات: 1112669
تعداد دریافت مقاله: 12872
تعداد ارجاعات: 50

هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 21 اردیبهشت 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1389مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1646
تعداد کل مقالات: 618
تعداد کل صفحات: 3666
تعداد مقاله کامل: 589
تعداد نمایش مقالات: 852781
تعداد دریافت مقاله: 9032
تعداد ارجاعات: 10

نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 20 اردیبهشت 1390استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1390مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1775
تعداد کل مقالات: 630
تعداد کل صفحات: 2528
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 920619
تعداد دریافت مقاله: 12303
تعداد ارجاعات: 36

بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 26 اردیبهشت 1391استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1391مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1934
تعداد کل مقالات: 683
تعداد کل صفحات: 2849
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 798060
تعداد دریافت مقاله: 8912
تعداد ارجاعات: 5

بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 17 اردیبهشت 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2464
تعداد کل مقالات: 851
تعداد کل صفحات: 4356
تعداد مقاله کامل: 580
تعداد نمایش مقالات: 84
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک: (تعداد دریافت)

بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 2 اردیبهشت 1393استان: خوزستانشهر: اهوازبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2343
تعداد کل مقالات: 838
تعداد کل صفحات: 4621
تعداد مقاله کامل: 707
تعداد نمایش مقالات: 678579
تعداد دریافت مقاله: 2788
تعداد ارجاعات: 18

بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 7 اردیبهشت 1395استان: یزدشهر: یزدبرگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2114
تعداد کل مقالات: 795
تعداد کل صفحات: 837
تعداد مقاله کامل: 1
تعداد نمایش مقالات: 212274
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

روز برگزاری: 12 اردیبهشت 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396مجموعه مقالات بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2707
تعداد کل مقالات: 982
تعداد کل صفحات: 1966
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 372558
تعداد دریافت مقاله: 3627
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک: (تعداد دریافت)

بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 4 اردیبهشت 1397استان: سمنانشهر: سمنانبرگزار کننده: دانشگاه سمنان انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1832
تعداد کل مقالات: 692
تعداد کل صفحات: 4531
تعداد مقاله کامل: 678
تعداد نمایش مقالات: 276692
تعداد دریافت مقاله: 3756
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 10 اردیبهشت 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2155
تعداد کل مقالات: 783
تعداد کل صفحات: 4311
تعداد مقاله کامل: 670
تعداد نمایش مقالات: 322859
تعداد دریافت مقاله: 4699
تعداد ارجاعات: 0

بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 7 خرداد 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1477
تعداد کل مقالات: 520
تعداد کل صفحات: 2095
تعداد مقاله کامل: 12
تعداد نمایش مقالات: 189379
تعداد دریافت مقاله: 1161
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران: (تعداد دریافت)

بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی

روز برگزاری: 4 خرداد 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400مجموعه مقالات بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 1092
تعداد کل مقالات: 404
تعداد کل صفحات: 2298
تعداد مقاله کامل: 364
تعداد نمایش مقالات: 91914
تعداد دریافت مقاله: 1101
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی: (تعداد دریافت)

سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

روز برگزاری: 20 اردیبهشت 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401مجموعه مقالات سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1394
تعداد کل مقالات: 504
تعداد کل صفحات: 2951
تعداد مقاله کامل: 471
تعداد نمایش مقالات: 43818
تعداد دریافت مقاله: 608
تعداد ارجاعات: 0

سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران

روز برگزاری: 19 اردیبهشت 1402استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0