ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

تعداد مقالات
10246 مقاله
کل صفحات
53429
درصد اصل مقالات
62%
کل استنادات
424
کل دریافت مقالات
100829
کل نمایش مقالات
9347820
متوسط استناد مقاله
4
کل نویسندگان
27748
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 15 دوره ثبت شده از همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:25 اردیبهشت 1384
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1693
تعداد کل مقالات: 686
تعداد کل صفحات: 5408
تعداد مقاله کامل: 677
تعداد نمایش مقالات: 1329907
تعداد دریافت مقاله: 13158
تعداد ارجاعات: 74
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • شبکه عصبی
 • شبکه های عصبی
 • بهینه سازی
 • پردازش تصویر
 • anfis
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • اندازه گیری
 • میدان تنش
 • موری
روز برگزاری:25 اردیبهشت 1385
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1386
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1601
تعداد کل مقالات: 612
تعداد کل صفحات: 4817
تعداد مقاله کامل: 611
تعداد نمایش مقالات: 1177310
تعداد دریافت مقاله: 11348
تعداد ارجاعات: 64
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • genetic algorithm
 • شبکه عصبی
 • بهینه سازی چند هدفی
 • بهینه‌سازی
 • نامعینی احتمالاتی
 • طراحی مسیر - بازوهای ربات- منطق فازی - الگوریتم ژنتیک
 • optimization
 • شبکه عصبی– خواص مکانیکی– نورد سرد– استحکام تسلیم
 • بهینه‌سازی مسیر- حساب تغییرات - روش گرادیان- الگوریتم ژنتیک – روش ترکیبی
روز برگزاری:25 اردیبهشت 1386
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1386
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1462
تعداد کل مقالات: 574
تعداد کل صفحات: 3901
تعداد مقاله کامل: 555
تعداد نمایش مقالات: 1026347
تعداد دریافت مقاله: 10258
تعداد ارجاعات: 80
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • تنش پسماند
 • بهینه سازی
 • منطق فازی
 • شبکه عصبی
 • gmdh
 • المان محدود
 • بهینه سازی چند هدفی
 • موتور دیزل
 • طراحی آزمایش
روز برگزاری:24 اردیبهشت 1387
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1386
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2605
تعداد کل مقالات: 953
تعداد کل صفحات: 6118
تعداد مقاله کامل: 907
تعداد نمایش مقالات: 1567161
تعداد دریافت مقاله: 17575
تعداد ارجاعات: 85
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • بهینه سازی
 • شبکه عصبی
 • المان محدود
 • شبکه های عصبی
 • تنش پسماند
 • انتقال حرارت
 • مدلسازی
 • genetic algorithm
 • بهینه سازی چند هدفی
روز برگزاری:29 اردیبهشت 1388
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1389
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2406
تعداد کل مقالات: 881
تعداد کل صفحات: 5786
تعداد مقاله کامل: 842
تعداد نمایش مقالات: 954137
تعداد دریافت مقاله: 10910
تعداد ارجاعات: 50
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • بهینه سازی
 • شبکه عصبی
 • تنش پسماند
 • genetic algorithm
 • المان محدود
 • optimization
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • کشش عمیق
 • جوشکاری مقاومتی نقطه ای
روز برگزاری:21 اردیبهشت 1389
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1389
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1646
تعداد کل مقالات: 618
تعداد کل صفحات: 3666
تعداد مقاله کامل: 589
تعداد نمایش مقالات: 736206
تعداد دریافت مقاله: 7700
تعداد ارجاعات: 10
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • شبکه عصبی
 • genetic algorithm
 • بهینهسازی
 • منطق فازی
 • بهینه سازی
 • بهینه سازی چند هدفه
 • optimization
 • خواص مکانیکی
 • تنش پسماند
روز برگزاری:20 اردیبهشت 1390
استان: خراسان جنوبى
شهر: بیرجند
برگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1390
مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1775
تعداد کل مقالات: 630
تعداد کل صفحات: 2528
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 789330
تعداد دریافت مقاله: 10589
تعداد ارجاعات: 36
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • شبکه عصبی
 • تنش پسماند
 • بهینه سازی
 • genetic algorithm
 • مدلسازی
 • جوشکاری
 • اجزاء محدود
 • شبیه سازی عددی
 • جوشکاری مقاومتی نقطهای
روز برگزاری:26 اردیبهشت 1391
استان: فارس
شهر: شیراز
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1391
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1934
تعداد کل مقالات: 683
تعداد کل صفحات: 2849
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 663982
تعداد دریافت مقاله: 7297
تعداد ارجاعات: 5
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • genetic algorithm
 • شبکه عصبی
 • بهینه سازی
 • multi-objective optimization
 • روش اجزا محدود
 • genetic algorithms
 • ساندویچ پنل
 • انفجار زیر آب
 • vibration control
روز برگزاری:17 اردیبهشت 1392
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:2 اردیبهشت 1393
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393
مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2343
تعداد کل مقالات: 838
تعداد کل صفحات: 4621
تعداد مقاله کامل: 707
تعداد نمایش مقالات: 497958
تعداد دریافت مقاله: 1959
تعداد ارجاعات: 18
کلیدواژه های اصلی:
 • تنش پسماند
 • الگوریتم ژنتیک
 • بهینه سازی
 • شبکه عصبی
 • المان محدود
 • پردازش تصویر
 • اتصال چسبی
 • دیسک دوار
 • سرطان
 • آباکوس
روز برگزاری:7 اردیبهشت 1395
استان: يزد
شهر: یزد
برگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398
مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2114
تعداد کل مقالات: 795
تعداد کل صفحات: 837
تعداد مقاله کامل: 1
تعداد نمایش مقالات: 93094
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • رهایش دارو
 • محیط متخلخل
 • فارماکوکینتیک دارو
 • استنت های کرونری تصلب شرائین
 • خودروی هیبرید الکتریکی پلاگ این
 • بهینه سازی کلاسیک
 • الگوریتم ژنتیک
 • استراتژی کنترلی ترکیبی
 • انتقال جرم
 • استنتهای کرونری
روز برگزاری:12 اردیبهشت 1396
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
مجموعه مقالات بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2707
تعداد کل مقالات: 982
تعداد کل صفحات: 1966
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 194320
تعداد دریافت مقاله: 3154
تعداد ارجاعات: 1
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • شبیه سازی عددی
 • انتقال حرارت
 • خواص مکانیکی
 • تنش پسماند
 • بهینه سازی
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
 • بهینه سازی چند هدفه
 • میدان مغناطیسی
 • شبکه عصبی مصنوعی
روز برگزاری:4 اردیبهشت 1397
استان: سمنان
شهر: سمنان
برگزار کننده: دانشگاه سمنان انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397
مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1832
تعداد کل مقالات: 692
تعداد کل صفحات: 4531
تعداد مقاله کامل: 678
تعداد نمایش مقالات: 113227
تعداد دریافت مقاله: 2598
تعداد ارجاعات: 1
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • بهینه سازی
 • المان محدود
 • تنش پسماند
 • فرکانس طبیعی
 • شبکه عصبی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
 • آباکوس
 • پردازش تصویر
روز برگزاری:10 اردیبهشت 1398
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398
مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2153
تعداد کل مقالات: 782
تعداد کل صفحات: 4306
تعداد مقاله کامل: 669
تعداد نمایش مقالات: 139162
تعداد دریافت مقاله: 3368
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • بهینه سازی
 • genetic algorithm
 • تنش پسماند
 • optimization
 • دما
 • مدل ناحیه چسبنده
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • خواص مکانیکی
 • هندسه پارامتری
روز برگزاری:7 خرداد 1399
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399
مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1477
تعداد کل مقالات: 520
تعداد کل صفحات: 2095
تعداد مقاله کامل: 12
تعداد نمایش مقالات: 65679
تعداد دریافت مقاله: 915
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • optimization
 • الگوریتم ژنتیک
 • genetic algorithm
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • محیط متخلخل
 • اطفاء اتوماتیک 1
 • vds3523
 • cfpa-e
 • ناسل
 • solar collectors
پشتیبانی