بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی و رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,563

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME27_589

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

حفاظت از محیط زیست مسئله ای مهم در چند دهه ی اخیر بوده استتقریبا. هر صنعتی از دستورالعملهای حفاظت از محیط زیست استفاده می کند. از اینرو، سازمان های دوستدار محیط زیست به دنبال یافتن شیوه ها و تکنیکهایی برای کاهش اثرات زیست محیطی علاوه بر مقابله با مسائل اقتصادی میباشند. هدف اکثر شرکتهای دوستدار محیط زیست حذف ضایعات و دورریزی و به طبع آن افزایش بازدهی شرکت میباشد. در این مطالعه از 372 کارشناس و کارمند شرکت های گروه مپنا ، نظرسنجی صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان و عملکرد زیست محیطی شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان بر عملکرد زیست محیطی شرکت نیز تاثیر مثبت و معنادار دارد. این مطالعه نشان داد که بخش منابع انسانی با توجه به نقش مهم رفتار کارکنان در تقویت خروجی های زیست محیطی در سازمان ها نقش مهمی در ایجاد پایداری سبز شرکتها ایفا میکند.

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی سبز ، عملکرد زیست محیطی ، رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان

نویسندگان

فاطمه صیدی عقیل آبادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت بازرگانی،

احمد نوری

کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مدیریت محیطزیست گرایش -HSE دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - کارشناس HSE شرکت مپنا،

علی صیدی عقیل آبادی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیطزیست-دانشگاه صنعتی امیرکبیر- کارشناس HSEشرکت مپنا

زهرا صیدی عقیل آبادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت بازرگانی،