بررسی انتقال حرارت در مبدل حرارتی دو لوله ای جریان همسو

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 8,771

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME16_232

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1386

چکیده مقاله:

تحقیقات نشان داده است که ضر یب انتقال حرارت جابجائ ی در مبدل حرارتی دو لوله ا ی از آنچه که رواب ط استاندارد برا ی لوله مستق یم و نرم پیش بینی م ی کنند، ب یشتر است . همچن ین تمام ی این روابط توز ی ع درجه حرارت را در حالت یک بعدی محاسبه م ی نمایند . وجود اندک ی خطا در محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجائ ی هز ینه استفاده از مبدل حرارت ی را بشدت افزایش می دهد . با توجه به افزایش ملاحظات اقتصادی در طراحی و ارائه روشهای نو ین در علم محاسبات ر یاضی، ارائه روابط تحل یل ی مناسب امری ضرور ی م ی باشد . در مقاله حاضر جر یان یکفاز در مبدل حرارتی لوله ای جر یان همسو مورد تحل یل قرار م ی گ یرد . به ا ین منظور ابتدا معادلات انرژی و شرای ط مرزی برای دو سیال سرد و گرم با توجه به فرض یات و فیزیک مسئله، بدست آورده م ی شوند . نتیجه دستگاه معادلات ی م ی باشد که به دستگاه معادلات استورم - لیوویل موس وم است، این دستگاه متشکل از دو معادله دیفرانسیل جز ئی به همراه شرایط مرزی هم بسته می باشد . دستگاه معادلات فوق تنها به روش عددی حل شده است و این مقاله اصالتاً به حل تحلیلی آن می پردازد . از حل تحلیل ی دستگاه معادلات فوق ، عبارتهای تحلیلی برای پیش بینی توزیع در جه حرارت در حالت دو بعد ی و ضریب انتقال گرمای جابجائ ی در لوله ها ی مبدل حرارتی ، به دست می آید . مقایسه نتایج نشان از نز دیکی بیشتر روابط تحلیلی به نتایج تجربی، نسبت به روابط استاندار موجود دارد

کلیدواژه ها:

مبدل حرارتی دو لوله ا ی ، جری ان همسو ، حل تحلیلی ، ضریب انتقال حرارت جابجائی ، توزیع دمای دوبعدی

نویسندگان

امیررضا انصاری دزفولی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مظفرعلی مهرابیان

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • امیر رضا انصاری دزفولی، زهرا ادب آوازه، 1386، بررسی انتقال ... [مقاله کنفرانسی]
  • امیر رضا انصاری دزفولی، 1386، مدلسازی انتقال حرارت در غلطک ...
  • [- M.A .Mehrabian, _ H Mansouri , 2002 , The ...
  • H. Hausen, 1943, Darstellung des Warmeub erganges in Rohern Durch ...
  • J. P Holman, 1989, Heat Transfer, Eighth Edition, McGraw Hill, ...
  • A. Bejan and A. D. Kraus, eds. 2003, Heat Transfer ...
  • R. K. Shah and A. L. London, 1978, Laminar Flow ...
  • M.D Mikhailov, 1976, Coupled at Boundary Mass or Heat Transfer ...
  • Ozisik M.N, 1985, Heat Transfer a Basic Approach McGraw - ...
  • نمایش کامل مراجع