فصلنامه علوم و فناوری دریا

Marine Science and Technology Journal

فصلنامه علمی ترویجی «علوم و فناوری دریا» توسط دانشگاه علوم دریایی امام خمینی به زبان فارسی منتشر می شود.

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نشریه خود را تحت عنوان «علوم دریائی» از سال ۱۳۷۱ در قالب فصل نامه با تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسانید و از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ با اخذ رتبه علمی ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نام فصلنامه «علوم و فناوری دریا» چاپ گردید.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه علوم دریایی به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)