آقای رمضانعلی صادق زاده

Ramezan Ali Sadeghzadeh

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176218)

19
8
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی