آقای کمال عباسپور ثانی

Kamal Abaspour Sani

دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183617)

42
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی