آقای محمدرضا خدمتی

Mohamad Reza Khedmati

استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183603)

123
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی