اطلاعات کنفرانس

سومین همایش ملی امنیت غذایی

محل برگزاری: سواد کوه
تاریخ برگزاری: 7 اسفند 1392
تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1393
تعداد صفحات: 3977
تعداد مقالات :511
نمایش مقالات: 511883
شناسه ملی این کنفرانس: FSS03
نویسندگان مشارکت کننده: 1,342 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 27

مجموعه مقالات سومین همایش ملی امنیت غذایی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 511