ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای نعمت الله اکبری

Nematolah Akbari

معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179069)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی نعمت الله اکبری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی نعمت الله اکبری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات نعمت الله اکبری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کارایی واحدهای تولیدی شیر با رهیافت تحلیل پنجره ای پوشش داده ( DEA )ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهمنطق فازی و کاربرد آن در یافتن الگوی مناسب کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت: برنامه ریزی چند هدفه فازی)ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری و نقش آموزه های اسلامی با شاخص های نوین توسعه اقتصادیهمایش اقتصاد اسلامی و توسعه1387
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و رتبه بندی عوامل اجتماعی ایجاد بافت فرسوده شهری : مطالعه موردی شهر اصفهانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1390
5دریافت فایل PDF مقالهبرآورد زمان انتظاری دوره های رونق و رکود بازار مسکن به روش الگوی خود توضیح برداری تناوبی مارکوفچهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها1390
6دریافت فایل PDF مقالهسنجش همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان (مطالعه موردی: شهرداری کلانشهر اصفهان)چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1391
7دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل مشاغل کسب و کارکوچک خانگی زنان مبتنی برفضای کسب و کارمطالعه موردی استان اصفهانکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1391
8دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل بهره وری منطقه ای و سرریزهای جغرافیایی در منتخبی از کشورهای OECD و ایراناولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها1391
9دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی سطح قابلیت زندگی شهراصفهان ازدیدگاه شهروندانپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکردشهرداری درچهارچوب حکمرانی خوب شهری نمونه مورد مطالعه: مناطق چهارده گانه شهراصفهانپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
11دریافت فایل PDF مقالهمالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها مطالعه موردی کلان شهر اصفهانپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
12دریافت فایل PDF مقالهعوامل تعیین کننده رشد شهری در ایران رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیاییپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
13دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی کشت محصولات زراعی تحت شرایط ریسک (مطالعه موردی شهرستان مهاباددومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمد و مخارج خانوار روستائی (مطالعه موردی استان اصفهان)همایش ملی توسعه روستایی1391
15دریافت فایل PDF مقالهتعین الگوی کشت محصولات زراعی تحت شرایط ریسک( مطالعه موردی شهرستان بوکان)اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های شهرداری کلانشهر اصفهاناولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات1390
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی افزایش قیمت موادغذایی بر رفاه خانوارهای مناطق روستایی استان اصفهانسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان (رهیافت برنامه ریزی آرمانی)ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل استراتژیک مدیریت هزینه درشهرداریها مطالعه موردی: شهرداری اصفهانکنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه 1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری ایلامهفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
21دریافت فایل PDF مقالهاندازه بهینه و پایدار شهری (مطالعه موردی: کلان شهرهای منتخب ایران)ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1395
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل حکمرانی خوب شهری در شهر شهرکرداولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
23دریافت فایل PDF مقالهفرا تحلیل بهبود محیط کسب و کار در ایران با تاکید بر سرمایه گذاریاولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار1392

مقالات نعمت الله اکبری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1391
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران)فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1393
3دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری الگوی برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهانفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی همگرایی تقاضای اجتماعی اموزش عالی در ایران 1362-1380فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1383
5دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه شکاف تلید ناخالص داخلی فصلی و تاثیر عوامل اسمی بر آن در ایران رهیافت خودرگرسیون برداری VARفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهمفهوم فضا و چگونگی اندازه گیری آن در مطالعات منطقه ایفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نظری و کاربردی نظریه های مزیت سنجی منطقه ای مدل سازی مزیت سنجی بخش های تولیدی در مناطق کشورفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانیدراستان بوشهردوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای1394
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف انرژی خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 (مطالعه ی موردی شهر اصفهان )فصلنامه اقتصاد کشاورزی1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول عمر بر پس انداز در ایراندوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی1392
12دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی شکاف همسویی راهبرد های فناوری اطلاعات با راهبردهای سازمانیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1390
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1349 بار

نمودار سالانه مقالات نعمت الله اکبری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با نعمت الله اکبری


به اشتراک گذاری صفحه نعمت الله اکبری

پشتیبانی