آقای منصور بیات

mansour bayat

استاد تمام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313772)

14

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی