نقش پروبیوتیک در خوراک دام

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 817

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PROBIOTIC01_062

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1391

چکیده مقاله:

پبو یتیک ها م ک یرواورگانیسم های زنده و فعالی هستند که اثرات مفد یی را برای مز یبان خود به همراه دارند . به طور کلیپرو و بیتیک ها را ا ین گونه تعریف می کنند:م ک یرواورگانیسم های زنده ای که اگر به مقدار کافی ومعین در عضو م ز یبان خود توزیعشوند اثرات مقد یی را روی مز یبان می گذارند. Bifidobacteria و lactic acid bacteria از پروبو یتیک ها یی هستند که به صورت متداول مصرف می شوند اما مخمرها و باسی ها نز ی مورد مصرف قرار می گر یند.

نویسندگان

نغمه علومی

دانشجوی سال چهارم دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

حمیده رحیمی

دانشجوی سال چهارم دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

منصور بیات

مدیر گروه قارچ شناسی پزشکی ودامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق