آقای دکتر سیدمهدی طاهری

Dr. Seyed Mahdi Taheri

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (92006)

22
85
18
2
38
11
10
24
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پنل داوران مجله بین‌المللی International Journal of Information Science and Management.
 • عضو پنل داوران مجله بین‌المللی The Electronic Library (ISI ranked Journal) از پایگاه Emerald
 • عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات دانش‌شناسی . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی،
 • عضو پنل داوران فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات.
 • عضو هیئت تحریریه مجله مدیریت دانش اسلامی . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلام
 • عضو پنل داوران فصلنامه علمی-پژوهشی دانش شناسی (علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی).
 • عضو پنل داوران فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتابخانه ملی جمهوری اس
 • عضو پنل داوارن فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات کتابخانه‌های عمومی و اطلاع‌رسانی.
 • عضو پنل داوران جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
 • عضو پنل داوران فصلنامه خدمات و نظام‌های اطلاعاتی.
 • عضو پنل داوارن فصلنامه علمی- پژوهش پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
 • عضو پنل داوران شورای پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
 • عضو پنل داوران نشریه کتاب ماه کلیات.
 • عضو پنل داوران فصلنامه علمی-پژوهشی گنجینه اسناد.
 • عضو پنل داوران نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل . هفتمین همایش ملی ادکا.
 • عضو پنل داوران فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.
 • همکار ویژه کتاب ماه کلیات. ویژه نامه همایش ملی اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی . شماره
 • عضو پنل داوران جشنواره بین‌المللی فارابی (چهارمین (1389)، پنجمین (1390)، ششمین (1391) جشنواره)
 • عضو پنل داوران نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (1391).
 • عضو پنل داوران همایش محتوای ملی در فضای مجازی (1391).
 • عضو پنل داوران نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب (1391).
 • دبیر مهمان ویژه‌نامه پژوهش در محیط وب کتاب ماه کلیات (1392).
 • عضو پنل داوران نخستین کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به
 • عضو پنل داوران هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی (1392).

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla. "A Comparative Study on the Indexing and Ranking of the Content Objects Including the MARCXML and Dublin Core's Metadata Elements by General Search Engines". Electronic Library (ISI ranked journal). Vol 30, issue 4.
 •  Akbarydarian, Saeedeh; Taheri, Sayyed Mahdi; Shakeri, sedigheh (2012). “The functionality of bibliographic records of IRANMARC based on Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) for monographs”. 78th IFLA General Conference and Assembly.
 •  Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla, Fattahi, S. R. (2014). Using Data Island Method for Creating Metadata Records with Indexability and Visibility of Element Tag Names in the Web Search Engines. Library High Tech. Vol.:32; Issue: 1.
 •  Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla, Fattahi, S. R. (2014). Does discarding XML Declarations and Changing File Extensions improve the Indexability and Visibility of Metadata Tag Names in Web Search Engines?. Journal of Information Science. Vol.: 40; No.: 6.
 •  Taheri, S. M. (2009). Interoperability Between XML-based Metadata Systems and the Web Search Engines. Archiving 2009 Conference, Arlington, USA, May 4-7.
 •  Taheri, S. M.; Shahrestani. Zohre; Yaaghub Nezhad, Mohammad Hadi (2014). Switching Languages and the National Content Consortiums: An Overview on the Challenges of Designing an Iranian Model. 13th International Conference (ISKO 2014) in Krakow, Poland, May 19th-22nd 2014.
 •  Taheri, Sayyed Mahdi; Khosrowjerdi, Mahmood (2018). The Impact of Syntax on the Interoperability among Metadata Standards: A Step towards Integrating Information Systems. Library Philosophy and Practice.
 •  "Does discarding XML declarations and changing file extensions improve the indexability and visibility of metadata tag names in web search engines?", SAGE Publications, (2014), Vol 40, No 6: 796-805

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب ویراست کتاب مدل مرجع کتابخانه ای ایفلا: مدل مفهومی اطلاعات کتابشناختی (کتابدار) - 1398 - فارسی
 • کتاب راهنمای جامع سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتالی آذرسا (دانشگاه علامه طباطبائی) - 1396 - فارسی
 • کتاب فهرستنویسی: اصول و روش‌ها. ویرایش 4- چاپ هشتم (کتابدار) - 1396 - فارسی
 • کتاب فراداده‌ها، موتورهای کاوش وب و میانکنش‌پذیری آنها - چاپ چهارم (کتابدار) - 1396 - فارسی
 • کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش: با تاکید بر رویکردهای نوین - چاپ سوم (کتابدار) - 1396 - فارسی
 • کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش: با تاکید بر رویکردهای نوین - چاپ دوم (کتابدار) - 1395 - فارسی
 • کتاب فراداده‌ها، موتورهای کاوش وب و میانکنش‌پذیری آنها (کتابدار) - 1394 - فارسی
 • کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش: با تاکید بر رویکردهای نوین (کتابدار) - 1394 - فارسی
 • کتاب فهرستنویسی: اصول و روش‌ها. ویرایش 4- چاپ هفتم (کتابدار) - 1394 - فارسی
 • کتاب فهرستنویسی رایانه‌ای: مفاهیم، شیوه‌ها و کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سازماندهی اطلاعات - چاپ سوم (کتابدار) - 1394 - فارسی
 • کتاب فراداده‌ها، موتورهای کاوش وب و میانکنش‌پذیری آنها - چاپ سوم (کتابدار) - 1394 - فارسی
 • کتاب فهرستنویسی رایانه‌ای: مفاهیم، شیوه‌ها و کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سازماندهی اطلاعات - چاپ دوم (کتابدار) - 1393 - فارسی
 • کتاب زبان‌های راه‌گزین و محیط اطلاعاتی کنسرسیوم‌های محتوایی: تحلیلی بر چالش‌های طراحی یک الگوی ایرانی (محتوای ملی در فضای مجازی) - 1391 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات همایش ملی اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی (کتابدار) - 1391 - فارسی
 • کتاب فهرستنویسی رایانه‌ای: مفاهیم، شیوه‌ها و کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سازماندهی اطلاعات (کتابدار) - 1388 - فارسی
 • کتاب رویکردهای نوین در تدوین و کاربرد اصطلاحنامه‌ها (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) - 1386 - فارسی
 • کتاب چکیده مقالات همایش ملی اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی) - 1386 - فارسی
 • کتاب فهرستنویسی: اصول و روش‌ها (کتابدار) - 1384 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری حرفه ای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران1388-1391
 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران1384-1387

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر کتابخانه تخصصی پگاه (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم). (1379-1384)
 • طراح سئوالات کتابداری و اطلاع‌رسانی. برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، منطقه 13، فرهنگسرای سالمند؛ با همکاری نشر کتابداری. (1386-1386)
 • دبیر همایش ملی اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی. قم، آبان ماه (1386-1386)
 • دبیر شورای اطلاع‌رسانی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1386-1387)
 • مدیریت نظام های اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (1386-1388)
 • مسئول بخش کارشناسی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (1386-1391)
 • دبیر کمیته کتابخانه دیجیتالی علوم اسلامی (وابسته به معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) (تاکنون)
 • دبیر انجمن کتابخانه‌های دیجیتالی اسلامی. (تاکنون)
 • دبیر همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: چارچوب ها و چالش های طراحی، بومی سازی، و پیاده سازی، با تاکید بر علوم و فرهنگ اسلامی. اصفهان (1388-1388)
 • مشاور علمی کنسرسیوم محتوای ملی (1388-1389)
 • مشاور علمی کتابخانه، و ناظر پروژه نمایه‌سازی بنیاد علوم وحیانی اسراء (متعلق به حضرت آیه الله جوادی آملی). (تاکنون)
 • مسئول کارگروه سامانه مسئله یابی دینی (طرح ملی) (تاکنون)
 • مشاور علمی و مسئول هماهنگی کارگروه کتابداری و اطلاع‌رسانی طرح طبقه بندی علوم (بنیاد پژوهش های رضوی) (تاکنون)
 • دبیر شورای اطلاع رسانی (فناوری اطلاعات) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (تاکنون)
 • مشاور علمی پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء وابسته به پژوهشگاه قوه قضاییه (1394-تاکنون)
 • دبیر علمی سومین همایش بین‌المللی کتابخانه‌های دیجیتالی: سازماندهی و پردازش اطلاعات و دانش (1397-1397)
 • عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (دوره چهارم). (تاکنون)
 • عضو در کمیته علمی یازدهمین همایش ملی ادکا با عنوان نقش کتابداران در اصلاحات اجتماعی و رفتارهای شهروندی (1397-1397)
 • عضو کمیسیون اعتبارسنجی نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبائی (1395-1395)
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی کتابخانه‌های دیجیتالی: مالکیت فکری. برگزار کننده دانشگاه علامه طباطبائی. تهران (1395-1395)
 • عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری (1395-1395)
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات (1395-1395)
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات (1394-1394)
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده (1392-1392)
 • عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1389-1392)
 • عضو شورای علمی دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (داکا) (تاکنون)
 • عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (تاکنون)
 • ضو کمیته علمی همایش نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل. هفتمین همایش ملی ادکا (تاکنون)
 • عضو کارگروه مجمع مشورتی نخبگان علمی و اجرایی استانداری استان قم (تاکنون)
 • عضو کمیته علمی همایش محتوای ملی در فضای مجازی (تاکنون)
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب. (تاکنون)
 • عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش شاخه ایرانی جامعه بین المللی سازماندهی دانش (ایسکو) (تاکنون)
 • عضو شورای علمی دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (حفظه ‌الله تعالی). (تاکنون)
 • عضو شورای پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی (ره) (تاکنون)
 • عضو شورای پژوهشی ستاد مساله‌یابی دینی (پروژه ملی). (تاکنون)
 • عضو شورای راهبردی مقالات بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی (ره). (تاکنون)
 • عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی (ره) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • مقاله برتر چهارمین کنفرانس بین المللی وب‌پژوهی. تهران (1397)
 • مقاله برتر کمیسیون طبقه بندی علوم نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی- اسلامی. تهران (1391)
 • مقاله برتر نخستین همایش ملی "محتوای ملی در فضای مجازی (همایش تهران)". تهران (1391)
 • نخبه برگزیده (برتر) در چهارمین همایش ملی نخبگان جوان (1389)
 • جایزه اثر برتر در همایش "هم اندیشی پیرامون بومی سازی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات (1389)
 • رتبه اول جشنواره بین المللی فارابی در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری، (سومین دوره) (1388)
 • پایان نامه برتر (رتبه اول) نخستین جشنواره ملی- دانشجویی برترین های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (1387)
 • عضو جامعه نخبگان ایران
 • عضو جامعه اهل قلم ایران با کد: 93340
 • عضو انجمن نویسندگان امرالد (Emerald Literati Network).
 • دریافت تقدیرنامه انتشارات Emerald

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه آموزشی ;مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی;. ویژه دوره دانش‌افزایی - معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران (1394)
 • کارگاه آموزشی ;روش آینده پژوهشی;. مدرس دکتر حسین سلیمی - دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان (1393)
 • کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار روش تحقیق کیفی Nvivo . مدرس دکتر ندا ساعی‌پور - دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، (1393)
 • کارگاه آموزشی تدوین و ارزیابی چارچوب پروپوزال‌های دکتری و نحوه گزارش تحقیقات کیفی. مدرس دکتر محمود مهرمحمدی - دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان (1393)
 • کارگاه آموزشی آشنایی با آئین‌ تشریفات بین‌المللی. مدرس علی‌محمد بیدارمغز. - . دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان (1393)
 • کارگاه آموزشی روش مطالعه زمینه‌ای (Grounded Theory). مدرس دکتر محمدسعید ذکایی - دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان (1393)
 • کارگاه آموزشی تحلیل روایت. مدرس دکتر محمدسعید ذکایی - دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان (1393)
 • کارگاه آموزشی تحلیل محتوا. مدرس دکتر علی دلاور. - دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان (1393)
 • . دوره آموزشی Information Technology Infrastructure Library (ITIL) در سطح Foundation. - شرکت ویرا جهان گستر. تهران (1387)
 • کارگاه آموزشی روش نوشتن مقاله تحقیقی. مدرس: سید رحمت‌الله فتاحی - انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (1384)

سایر موارد

 • داوری پایان نامه: گل‌محمدی، مریم (1397). مطالعه درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر مهدی علیپوری حافظی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 • داوری پایان نامه: رمضانی، عمران (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان دولت. استاد راهنما: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی. استاد مشاور: دکتر خدیجه علی‌آبادی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. رساله دکترا. گروه تکنولوژی آموزشی. پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 • داوری پایان نامه: عزیزی، سکینه (1396). ارزیابی و مقایسه کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی و تبیان . استاد راهنما: دکتر علی جلالی دیزجی. استاد مشاور: دکتر گل نساء گلینی مقدم. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 • داوری پایان نامه: حیدری، حمیدرضا (1396). مطالعه رفتار و سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و انسانی دانشگاه اصفهان در محیط الکترونیکی. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 • داوری پایان نامه: سیادتی، لیلا سادات (1395). تحلیل مدل دیجی کوال بر اساس چارچوب نظری پنج -اس در کتابخانه‌های دیجیتالی. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر مهدی علی پور حافظی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 • داوری پایان نامه: سوری، رضا (1395). مدیریت منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) بر مبنای مدل دلوس . استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی. استاد داور: سیدمهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 • داوری پایان نامه: ریاحی، عارف (1395). مطالعه عوامل موثر بر رفتار اطلاع‌یابی مهاجران خارجی در ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی: یک مطالعه ترکیبی . استاد راهنما: دکتر نجلا حریری. استاد مشاور: فاطمه نوشین‌فرد. استاد داور: سید مهدی طاهری. رساله دکترا. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • داوری پایان نامه: نبوی، مجید (1395). ایجاد ارزش افزوده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) ملی با رویکرد بومی‌سازی مدل داده‌ای آن . استاد راهنما: دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی. استاد داور: سید مهدی طاهری. رساله دکترا. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات.
 • داوری پایان نامه: پورکریمی، زهره (1395). تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 2014 . استاد راهنما: گلنساء گلینی مقدم؛ استاد مشاور: دکتر علی جلالی دیزجی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 • داوری پایان نامه: کولیوند، فاطمه (1394). ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های تخصصی فعال در زمینه فنی-مهندسی استان تهران و البرز . استاد راهنما: دکتر زویا آبام؛ استاد مشاور: دکتر میترا دیلمقانی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء (س).
 • داوری پایان نامه: اکبری، روناک (1394). نگرش کاردرمانی نسبت به کتاب درمانی و تعامل با متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی در فرایند آن . استاد راهنما: دکتر علی جلالی دیزجی؛ استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
 • داوری پایان نامه: بشیرزاده، مجید (1393). طراحی مفهومی اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) . استاد راهنما: رضا ملکی؛ استاد مشاور: دکتر عصمت مومنی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
 • داوری پایان نامه: محمدی، اقبال (1393). کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با استفاده از ابزار لایب کوآل . استاد راهنما: رضا ملکی؛ استاد مشاور: دکتر عصمت مومنی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
 • داوری پایان نامه: علیزاده، سمانه (1393). تعیین میزان کارکرد‏پذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) در تابلو‏های نقاشی موزه‏های شهر تهران . استاد راهنما: معصومه کربلا آقایی کامران؛ استاد مشاور: سعید رضایی شریف آبادی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء (س).
 • داوری پایان نامه: زندیه دولابی، مریم (1393). طراحی، نقشه‌نگاری، و اجرای مقدماتی الگوی مسیریابی کاربران در فضای کتابخانه با استفاده از جی آی اس: مطالعه موردی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی . استاد راهنما: علی جلالی دیزجی؛ استاد مشاور: رویا پورنقی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه ط
 • داوری پایان نامه: کلاته، مریم (1392). ارزیابی و مقایسه نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتالی ایران . استاد راهنما: عصمت مومنی؛ استاد مشاور: میترا صمیعی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
 • داوری پایان نامه: شادپوری، داوود (1391). بررسی کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاح‌نامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982 . استاد راهنما: یعقوب نوروزی؛ استاد مشاور: محمدهادی یعقوب‌نژاد؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 • داوری پایان نامه: نورپور، احمد (1391). بررسی مدیریت مجموعه منابع الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاهی مستقر در شهر تهران . استاد راهنما: یعقوب نوروزی؛ استاد مشاور: مهدی علیپور حافظی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.