فصلنامه تحقیقات مالی

Financial Research Journal

تحقیقات مالی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مالی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مالی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از فروردین ماه سال ۱۳۷۳ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می‌شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات