آقای دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

Dr. Jafar Nory Yoshanloey

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476489)

11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی