آقای دکتر داریوش فرید

Dr. Darush Farid

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186186)

71
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی