آقای دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری

Dr. mohammad reza dehghani ashkezari

مدیر گروه کارشناسی ارشد کسب وکار - دانش آموخته رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (18862)

24
9
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری حرفه ای null