بررسی عوامل تعیین کننده جایگاه رقابتی در بخش خدمات مالی با استفاده از تکنیک FAHP

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 445

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_641

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

تلاش موسسات مالی و بانکی در سطح جهان در جهت افزایش کارایی واثربخشی آنها است. امروزه حفظ جایگاه رقابتی و انتخاب استراتژی های رقابتی موثر که آنرا نسبت به سایر رقبا متمایز سازد بعنوان موضوعی حیاتی برای خدمات مالی بانکی به شمار می رود. این پژوهش درصدد است با درک اهمیت شناخت بانکداری در اقتصاد ایران، یک چارچوب منسجم فرایندی سلسله مراتبی کیفی و تحلیلی به منظور بهبود کیفیت و موقعیت رقابتی در بخش خدمات مالی بانک ملی استان یزد ارایه دهد. بدین منظور با توجه به اهمیت موضوع، ابتدا معیارهای جایگاه رقابتی با استفاده از ادبیات موضوع و با کمک کارشناسان خبره بانک شناسایی شده و در نهایت با استفاده از تکنیک FAHP وزن دهی واولویت بندی شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که معیار نرخ سود سپرده گذاری مهمترین عامل تعیین کننده جایگاه رقابتی بانک ملی شناسایی شده و بعد از آن تسهیلات، بازاریابی، خدمات بانکی، خدمات الکترونیک، رضایتمندی از خدمات بانک، ارتباطات مشتری مدارانه، نفوذ شخص ثالث، مکان و دسترسی به بانک و ظاهر و تجهیزات در اولویت های بعدی قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

جایگاه رقابتی ، خدمات مالی ، تکنیک FAHP (تحلیل سلسله مراتبی فازی)

نویسندگان

فرحناز زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران

محمدرضا دهقانی اشکذری

عضو هییت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران

ابوالفضل صادقیان

عضو هییت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران