فصلنامه پژوهش های بازاریابی اسلامی

Islamic Marketing Research

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های بازاریابی اسلامی توسط گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و با هدف فراهم نمودن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه رویکردهای نوین به ارتباط بازاریابی و اسلام (در تئوری و عمل) از تابستان ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز نموده است.

این نشریه کلیه موضوعات مرتبط با حوزه بازاریابی که از منظر دینی و اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته باشند، به ویژه تحقیقات بین رشته ای، را پوشش می دهد. این تحقیقات می توانند به صورت تجربی از نوع کمی یا کیفی، مفهومی، نظریه محور، مطالعات موردی و فراتحلیل باشند. این نشریه ضمن استقبال از موضوعات مبترکانه و بدیع، تمرکز خود را بر روی نیازهای روز جامعه (ملی و بین المللی) و پیوند بین اسلام و مسلمین قرار داده است. از جمله مهمترین زمینه های تحقیقاتی پیشنهادی عبارتند از: بازاریابی کالا و خدمات اسلامی، هنر و سبک زندگی اسلامی، مهمان نوازی و گردشگری اسلامی، الگوهای عبادی در کسب و کار، کسب و کار جوامع اسلامی، قوانین رفتار و اخلاق اسلامی، تجارت با جهان اسلام، مصرف کننده مسلمان و الگوهای مصرف، برندسازی و جایگاه یابی اسلامی، آمیخته بازاریابی اسلامی، داروسازی و بهداشت اسلامی، بازارهای حلال و زنجیره تامین حلال، بازاریابی مالی اسلامی، نوآوری و کارآفرینی اسلامی و ... .

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات