آقای دکتر سیدحسن حاتمی نسب

Dr. Seyyed Hassan Hataminasab

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375460)

70
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی