فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری

Journal Of Audio and visual media

فصلنامه علمی پژوهشی «رسانه های دیداری و شنیداری» در قالب فصلنامه، به زبان فارسی و همراه با چکیده‌های انگلیسی منتشر می‌شود و مقالاتی را که در حوزه رسانه های دیداری و شنیداری و با رویکرد پژوهشی به رشته تحریر درآمده‌اند؛ می‌پذیرد.

این فصلنامه به ‌منظور ساماندهی و بسط دانش نو و بومی پژوهشگران در حوزه رسانه و تقویت فعالیت‌های پژوهشی این حوزه برای به‌‌کارگیری در ارتقای ‌سطح‌ کیفی تولید انواع محصولات رسانه ای و شناسایی بهتر رسانه‌های جدید در جهان، منتشر می‌گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات