آقای حسینعلی افخمی

Hosein Ali Afkhami

دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182226)

17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی