آقای اکبر نصراللهی

Akbar Nasrolahi

مدیر کل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه‌های سیاسی صدا و سیما

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180736)

11
23
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی