آقای محمد مهدی فرقانی

Mohamad Mahdi Forghani

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181582)

4
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی