فصلنامه مطالعات رسانه های نوین

New Media Studies

نشریه مطالعات رسانه های نوین، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه مطالعات رسانه های نوین فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با رسانه های نوین می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • رسانه های نوین
  • فناوری و رسانه
  • نقش رسانه در جوامع امروز
  • سیاست و رسانه
  • رسانه به عنوان ابزار
  • گفتمان رسانه ای
  • سبک های ارتباطی
  • سیاست گذاری در رسانه
  • فضای مجازی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات