آقای غلامعباس شکاری

Gholamabas Shekari

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180985)

171
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی