ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
6
بهمن

اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ 6 بهمن 1395 تا 7 بهمن 1395 توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: CONFODI01
حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشگاه علوم پزشكي مشهد و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: مشهد

 با عنايت به اهميت فرمايشات مقام معظم رهبري و ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نقش ويژه اي كه دانشگاهها مي توانند در زمينه بسط،  بررسي و ارائه پارادايم ها، رويكردها، اصول، مباني و مفاهيم مرتبط در اين زمينه داشته باشند و از طرفي اهميت ويژه سازمان ها و ادارات بويژه دولتي بعنوان يكي از اركان اصلي جامعه كه مي توانند نقش تعيين كننده اي در پيشبرد اقتصاد مقاومتي داشته باشند و نيز آنكه مديريت و رهبري در سازمان ها از مهم ترين شاخص هاي ادامه حيات، پويايي و بالندگي آنها مي باشد دانشگاه علوم پزشكي مشهد با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي در نظر دارد "اولين كنفرانس ملي تحول و نوآوري سازماني با رويكرد اقتصاد مقاومتي" را در 6 و 7 بهمن ماه برگزار نمايد. 

 

محورهاي كنفرانس:
ارتقا بهره وري با استفاده از ظرفيت ها و مشاركت بخش غير دولتي(با تاكيد بر نظام سلامت)

  توانمند سازي سازمان هاي غير دولتي در ارائه خدمات
  چالش ها و راهكارهاي جذب و توسعه مشاركت خيرين
  الزامات و تجربيات مشاركت بخش غير دولتي در ارائه خدمات
  سيستم جذب و به كارگيري داوطلبان در ارائه خدمات
  معرفي سازمان هاي مردم نهاد موفق
  نقش آفريني سازمان هاي مردم نهاد در ارتقاء سلامت جامعه


ارتقا تاب آوري سازماني از طريق چابك سازي ساختار منابع انساني

  استانداردسازي نيروي انساني جهت ارائه خدمات( با تاكيد خدمات سلامت)
  سازمان دهي مجدد موسسات درماني
  سيستم جبران خدمت
  مديريت استعداد و جانشين پروري
  مديريت عملكرد كاركنان
  مديريت كاركنان دانش محور
  مديريت منابع انساني
  معماري نظام سلامت
  مولفه هاي ارزيابي ساختار سازماني و نحوه بهبود آن
  واگذاري خدمات در راستاي چابك سازي سازمان


بومي سازي مدل هاي بهره وري با تاكيد بر استراتژي هاي درون زا

  استاندارد سازي خدمات در راستاي بهره وري ارائه خدمات
  استقرار ارزيابي عملكرد سازمان و مدل هاي تعالي سازمان
  بهره وري در سازمان هاي بهداشتي درماني
  بهره وري و سيتم هاي پشتيبان تصميم گيري و چالش هاي اجراي آن
  تجربيات استقرار مدل هاي بهره وري در سازمانهاي بهداشتي و درماني و ساير دستگاههاي ملي
  مدل هاي كسب و كار در ارائه خدمات (با تاكيد بر خدمات سلامت)
  نظام بهره وري و نگهداشت تجهيزات، تاسيسات و فضاي فيزيكي


بهبود مستمر فرايندها ي  انجام كار و توسعه فناوري هاي اداري با هدف تسريع و تسهيل امور و افزايش رضايتمندي(با تاكيد بر خدمات سلامت)

  ارزيابي و بهبود كيفيت ارائه خدمات
  اعتبار بخشي در موسسات
  بهبود فرايندهاي ارائه خدمات
  چالش هاي توسعه برنامه ريزي در واحدهاي بهداشتي درماني
  فضيلت سازماني
  نظام ارزيابي عملكرد


تامين مالي

  بودجه ريزي عملياتي
  پوشش همگاني ارائه خدمات ( با تاكيد بر خدمات سلامت)
  تنوع بخشي درآمد در سازمان ها
  چالش هاي تامين منابع مالي پايدار
  حسابداري تعهدي در نظام سلامت
  روش هاي جذب منابع مالي غير دولتي
  مديريت منابع و خريد راهبردي سلامت
  مشاركت مالي عادلانه مردم، بيمه ها و دولت


تجاري سازي دانش با رويكرد اقتصاد دانش بنيان

  چالش هاي حركت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم
  دانشگاه نسل سوم، كارآفريني و اشتغال
  مدلهاي ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه تجربيات موفق
  نوآوري و تجاري سازي دانش


توسعه و كارآفريني در بسترهاي آموزشي

  توسعه هدفمند و ماموريت گراي آموزش


توسعه گردشگري و بازاريابي خدمات (با تاكيد بر خدمات سلامت)

  مدل هاي جذب گردشگران سلامت در صنعت گردشگري
  سيستم ارائه خدمات به گردشگران سلامت
  جذب سرمايه در جهت ارايه خدمات به گردشگران
  نگرش هاي نوين در بازاريابي خدمات


جيره بندي در نظام سلامت

  ارزيابي فن اوري سلامت در حوزه  دارو ،تجهيزات ، فرايند ها و خدمات  و...
  پزشك خانواده و نظام ارجاع     
  سطح بندي در نظام ارائه خدمات سلامت


صيانت از حقوق شهروندي و تقويت فرهنگ جهادي با رويكرد اقتصاد مقاومتي

  پاسخگويي به انتظارات غير طبي گيرندگان خدمات سلامت
  تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي در حوزه سلامت
  حقوق مردم در نظام سلامت و سازوكارهاي قانوني احقاق حقوق آنها
  مدل هاي جبران خسارات وارده به شهروندان در اثر قصوردر ارائه خدمات(با تاكيد بر خدمات سلامت)
  مديريت رفتار سازماني


فرهنگ سازي ارتقاي خدمات الكترونيكي و مديريت اطلاعات( با تاكيد بر اطلاعات سلامت در بين كاركنان نظام سلامت و مردم)

  امنيت اطلاعات
  بايگاني الكترونيك و چالش هاي پيش رو(پرونده الكترونيك سلامت)
  بهترين تجارب اجرايي در سلامت الكترونيك
  سيستم مديريت اطلاعات بيمارستاني      
  مديريت دانش، فناوري و نوآوري
  مراكز تبادل اطلاعات و اشتراك گذاري بانك هاي اطلاعاتي
  نقش مديريت اطلاعات سلامت در تحول سلامت


مديريت بحران

افزايش ظرفيت بيمارستاني در بلايا با يكپارچه­ سازي ظرفيت­ها و قابليت­هاي برون ودرون بخشي نظام سلامت
 بازيابي وكاهش آسيب پذيري تسهيلات سلامت در برابر بلايا بارويكرد توسعه پايدار(تحولي در راستاي اقتصاد مقاومتي)
 تجربه نگاري مديران
 طراحي وتوسعه سامانه­ هاي ملي هشدار اوليه خطر بلايا
كارآيي واثربخشي دارو و تجهيزات پزشكي، غيرپزشكي دربلايا(باتأكيد بر بيمارستان­هاي صحرايي)
مديريت مردم– محور سلامت در  فوريت­ها و بلايا
 
 

 

 

درج در تقویم: 17 آذر 1395 - تعداد مشاهده 6295 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
6 بهمن 1395 تا 7 بهمن 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
NaN-NaN-NaN
تاریخ اعلام داوری مقالات:
NaN-NaN-NaN
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
23 دی 1395

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

ساختار سازمانی

دبیر کمیته سیاستگذاری
محسن صادق‌پور
دبیر کمیته اجرایی
محمد حنیف اسدی خانوکی
دبیر کمیته علمی
غلامعباس شکاری
پشتیبانی