آقای محمدرضا بابائی

Mohammadreza Babaii

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178561)

85
13
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی