بررسی رابطه اخلاق کاری و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 695

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCED02_177

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

اخلاقیات در کار، زیر بنای اساسی برای کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر می گردد . از سویی دیگر رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار بر قراری روابط خوب و انسانی در محل کار، ایجاد ارتباطات درست بالا بردن روحیه و ایجاد علاقه به کار و افزایش تعهد است این مطالعه موجب فهم، پیش بینی و درک بهتر از رفتارهای انسانی می شود و به ما توانایی تحلیل رابطه ی موجود میان اخلاق کاری و رضایت شغلی کارکنان و تاثیر آن بر تعهدسازمانی را می دهد. . همچنین مدیران را از دلایل ایجاد محیطی برای افزایش اخلاق کاری و رضایت شغلی که می تواند موجب تعهد کارمندان به سازمان و درنتیجه کارایی بیشتر آنان گردد، آگاه می کند. . هدف از نگارش این مقاله مشخص کردن میزان تاثیرگذاری اخلاق کاری و رضایت شغلی کارکنان بر تعهد کارکنان سازمانی می باشد. این تحقیق به صورت یک مطالعه ی مقطعی در قلمروی مکانی بانک ملی ایلام انجام گرفت. پرسشنامه ها توزیع شده و مصاحبه هایی با مدیران سازمان های تحت بررسی انجام گرفت. با استفاده از جدول مورگان مجموع 196 نفر از کارکنان بانک ملی به صورت تصادفی از میان تقریبا 400 کارمند بانک های ملی ایلام انتخاب شدند. تمام اندازه گیری ها با استفاده از مقیاس پنجگانه ی لیکرت )که در آن 1 کاملاً مخالف و 5 کاملاً موافق است( انجام شده و ابزار آماری ارتباط میان جایگاه های اسپیرمن نیزبرای آزمایش فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که ضریب همبستگی میان ابعاد اخلاق کاری و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی برابر 0.909 می باشد. همچنین مقدار ضریب تعیین برابر 0.825 می باشد. با توجه به نتایج حاصل می توان بیان کرد که با توجه به ضریب همبستگی بالای بدست آمده و همچنین ضریب تعیین می توان نتیجه گرفت که ابعاد اخلاق کاری و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر گذار می باشند.

نویسندگان

محمدرضا بابائی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران

عبدالله کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی ، تهران ، ایران

یوسف فخیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی ، تهران ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • معیدفر، س . (1385) .اخلاق کار و عوامل موثر برآن ...
 • اسدی، ح؛ راد، ف؛ علیزاده اقدم، م.ب؛ بررسی اخلاق کار ...
 • Hadi A. A L-Abr rowa*, Mohammad Shaker Ardakanib, Alireza haroonic ...
 • _ _ _ _ _ _ _ Fn42re4 _ _ ...
 • Lopes dos, Felipa, 201 0, "the Model of Intellectual Capital ...
 • Konovsky, M. (2000). Understanding procedural jus tice and its impact ...
 • Moorman, R. H. (1991). Relationship between organ iza tional justice ...
 • Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C.O.L.H. and Ng, ...
 • Morrison, E. (1998) "An Empirical Test of A Model of ...
 • Kwai Fatt Choong etal (2010). The Impact of Organ izational ...
 • Fischer, Ronald. (2006) "Rewarding Employee Loyalty: An Organ izational Justice ...
 • Bernardin, H.J., Hagan, C.M., Kane, J.S. and Villanova, P. (1998), ...
 • Swanepoel, B., Erasmus, B., van Wyk, M. and Schenk, H. ...
 • Lambert EG, Hogan NL, Jiang S, Elechi OO, Benjamin B, ...
 • james b.deconick, (2010), "effects of organ iza tional justice on ...
 • " Internationl Conference on Futures Study, Management and Economicl Development ...
 • Muchinsky, P.M. (2008), Psychology Applied to Work: An Introduction to ...
 • Kim, T. Y., & Leung, K., (2007) "Forming and Reacting ...
 • Golparvar, M. and Nadi, M. (2010). "Cultural values and fairness: ...
 • Cohen, Jin. Zahaohuo Zaha & Hong Yuan Xie, (2004). "Measuring ...
 • Greenberg J. (2004). "Stress fairness to fare no stress: managing ...
 • Johnson J. S. Organ iza tional justice, moral ideology, and ...
 • Bies, R.J. and Moag, J.S. (1986), _ teraction al justice: ...
 • conceptually distinct? ", in Greenberg, J. and Colquitt, J.A. (Eds), ...
 • Chou, R.J.A. (2009), _ Organ iza tional justice and turnover ...
 • Kwak C, Chung BY, Xu Y, Eun-Jung C. Relationship of ...
 • Ilies, Remus, Wilson, Kelly Schwind and Wagner, David T. (2009), ...
 • Worrell TG. School Psychologists' Job Satisfaction: Ten Years Later. 2004. ...
 • " Internationl Conference on Futures Study, Management and Economicl Development ...
 • Galup, S. D., Klein, G., & Jiang, J. J. 2008. ...
 • Susan J.Linz "Personality and Performance: A Comparative Analysis of Workers ...
 • Richard Charles Grote (2002). The Performance Appraisal Question and Answer ...
 • Muchinsky, P. M. (2012). Psychology Applied to Work (10th ed.). ...
 • Youngcourt, S.S., Leiva, P.I. and Jones, R.G. (2007), "Perceived purposes ...
 • Tang, T.L.P. and Sa rsfield-B aldwin, L..J. (1996), "Distributive and ...
 • Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 ...
 • Carell Michel R and et al. (2000). Personnel/ Human Resource ...
 • Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 ...
 • Ivancevich, J. M.(2007). Human Resource Management. New York: . GrawHill. ...
 • Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human ...
 • Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. ...
 • Jawahar, I.M. (2007), "The influence of perceptions of fairness on ...
 • commitment and organizational citizenship behavior: an empirical model. Afar J ...
 • Laambert , (2007), _ The distribution of rewards and resources ...
 • " Internationl Conference on Futures Study, Management and Economicl Development ...
 • I.M. Jawahar, Thomas H. Stone, (2011), "Fairness perceptions and satisfaction ...
 • Matthew S. Crow Chang-Bae Lee Jae-Jin Joo, (2012), "Organ izational ...
 • Nelson, D. L. & Quick, J. C. 2012. Organ izational ...
 • Assessment in a Malaysian Context. Can be accessed at: Proceedings ...
 • Yousef, D. A. (2001). Islamic Work Ethic A Moderator between ...
 • Rokhman, W. & Omar, A. (2008). The Effect of Islamic ...
 • Dorgham S.R. Relationship between Organization Work Climate & Staff Nurses ...
 • Moradipour. Correlation between job involvement and organizational climate of physical ...
 • Miller, K. 2003. Values, attitudes and job satisfaction. In Robbins, ...
 • Yousef, D. A. (2001). O rganizational commitment _ a mediator ...
 • " Internationl Conference on Futures Study, Management and Economicl Development ...
 • Saks, A. M., Mud rack, P.E.. Ash forth, B.E. (1996). ...
 • Carstenj. (2006). The hidden reasos employees Leave: How to recognize ...
 • Yankelovich, D., lmmer, W. (1981). Putting the work ethic to ...
 • Haghiri, A. (2009). The relationship between managers, ethicsiam with personnels ...
 • Moeidfar, S. (1998). A survey on the individual and social ...
 • نمایش کامل مراجع