سنجش تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCED02_175

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف پژوهش: رقابت شدید، تکامل سریع فناوری اطلاعات، عدم اطمینان اقتصادی سازمان ها موجب گردیده است تا برای سازمانها محیطی را بوجود آورد که در آن منبع اصلی رقابت در چنین محیطی، تواناییهای سازمان در تبدیل شدن بهیک سازمان یادگیرنده باشد، در واقع تبدیل شدن به سازمانی پویا در تولید و تلفیق دانش میباشد. از طرفی دیگر جهت اداره سازمان به نحوی مناسب، موثر و کارآمد، باارزشترین و ضروریترین نیاز سازمانها منابع انسانی آن سازمان میباشد. مطالعاتنشان میدهد که این منابع انسانی سازمان میباشند که موجب بهبود عملکرد سازمانی میشوند و از طرفی دیگر رضایت شغلی به عنوان جزء جداییناپذیر از جو سازمانی، عنصری مهم در رابطه با مدیریت کارکنان در سازمان میباشد. بنابراین در این پژوهش به بررسی نقش یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور میپردازیم. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی میباشد. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه کارکنان شاغل در سازمان سنجش آموزش کشور در استان تهران که تعداد آنها 282 نفر میباشد. حجم نمونه این پژوهش از طریق جدول مورگان حدود 162 نفر محاسبه گردید که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده از میان جامعه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه میباشد که جهت سنجش پایایی پرسشنامه و سازه های آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است (0.81) یافته ها: توجه به ضرایب همبستگی بدست آمده در نتایج تحقیق نشان میدهد که عملکرد شغلی به ترتیب با انتقال و یکپارچه سازی دانش )با ضریب همبستگی 0.620) ، فضای باز و آزمایشگری (با ضریب همبستگی 0.434) دید سیستمی )با ضریب همبستگی 0.299) و در آخر با تعهد سازمانی )با ضریب همبستگی 0.143) رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج ضرایب همبستگی بدست آمده میتوان بیان نمود که رضایت شغلی به ترتیب با تعهد سازمانی )با ضریب همبستگی 0.185) (، فضای باز و آزمایشگری )با ضریب همبستگی 0.109) دید سیستمی (با ضریب همبستگی 0.077) و در آخر با انتقال و یکپارچه سازی دانش )با ضریب همبستگی 0.018)رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

یادگیری سازمانی ، عملکرد سازمانی ، رضایت شغلی ، سازمان سنجش آموزش کشور

نویسندگان

محمدرضا بابائی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران

مژگان غفاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • خانعلی زاده؛ رقیه، کردنائیچ، اسدا.. .، و مشبکی، ضغر، (1389) ... [مقاله ژورنالی]
 • محمدی حسینی، سید احمد؛امین بیدختی، علی اکبر؛جمشیدی، لاله. بررسی نقش ...
 • - Lowe G.S. (2005) Raising the bar for people practices: ...
 • _ Fine B.A., Golden B., Hannam R. & Morra D. ...
 • _ Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. Boston: Harvard ...
 • - Pham T. N., Swierczek W F.; "Facilitators of organizational ...
 • _ Lamsa, T.(20 08).Knowledge creation and organizational learning in communities ...
 • _ Voon, M. L., Lo, M. C., Ngui, K. S., ...
 • - Fang, S.C., & Wang, J.F. (2006). Effects of organizational ...
 • - Dekoulou P, Trivellas P. Measuring the Impact of Learning ...
 • Internntonl Conference on Futures Study Management _ Fconomical pevelopment February ...
 • - Hart, P.M., & Cooper, C.L. (2001). Occupational stress: Towards ...
 • - Chang, S., & Lee, M. (2007) A study on ...
 • _ Kosteas VD. Job Satisfaction and Promotions (July 17, 2009). ...
 • - Buciuniene I, Blazeviciene A, Biludziute E. Health care reform ...
 • _ Tempelton, C., Lewis Brucer R. and C. A. Synder(2002). ...
 • - Gomez J., P. Cespedes- Lorente, J. Valle-cabreva R. (2005). ...
 • - Ismail, M. (2005). Creative climate and learning organization factors: ...
 • - Vargas M.I.R. Determinant Factors for Small Business to Achieve ...
 • _ Crawford, C.B. (2005), Effects _ trans formational leadership and ...
 • Internntonl Conference on Futures Study Management _ Fconomical pevelopment February ...
 • _ Sinkula, I. (1994). Market information processing and organizational learning. ...
 • _ Slater, S. & Narver, J. (1995). Market orientation and ...
 • - Baker, W. & Sinkula, J. (2002). Market orientation, learning ...
 • - Garrido, M.J. & Camarero, C. (2010). Organizational Learning and ...
 • _ Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: ...
 • _ Theodosiou M, Kehagias J, Katsikea E :Strategic orientations, marketing ...
 • _ Marr, B. and Schiuma, G. (2003), "Business performance Measurement ...
 • _ Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), "Performance Measurement ...
 • _ Akehurst, G., Comeche, J. M., & Galindo, M. 2009. ...
 • - Worrell TG School Psychologists' Job Satisfaction: Ten Years Later. ...
 • 2 255 1 /unre stricted/Travs diss .pdf. Accessed 30/06/2012. ...
 • - Tohidi H. _ resources management main role in information ...
 • * InternAtonl _ Futures Study, Management and Fconomica pevelopment February ...
 • - Luijters, Kyra, Zee, R. Karen, Van. I, De & ...
 • نمایش کامل مراجع