مقالات مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 33، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 1 مرداد 1397 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 1,165