مقالات مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 37، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 28 فروردین 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 299