مقالات مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 39، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 19 فروردین 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 100