مقالات مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 35، شماره 21

تاریخ نمایه سازی مقالات: 11 اردیبهشت 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 476