آقای دکتر فریبرز جولای

Dr. Fariborz Jolay

استاد، گروه صنایع دانشگاه تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347334)

56
31
179

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی