بهینه سازی توالی فعالیت های نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک سیستم چند مولفه یی تعمیرپذیر با ساختار سری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJIE-33-1_019

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله، مدلی برای بهینه سازی توالی فعالیت های نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک سیستم چند مولفه یی تعمیرپذیر با ساختار سری ارایه شده است. نرخ خرابی مولفه های سیستم افزایشی است. فعالیت های نگه داری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه شامل انجام سرویس مکانیکی، تعمیر یا تعویض مولفه هاست. عدم انجام فعالیت نت پیشگیرانه نیز به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شده است. فعالیت های نت پیشگیرانه در فواصل زمانی یا دوره های ثابت انجام می شود. در صورت توقف ناگهانی سیستم قبل از رسیدن به انتهای دوره، نت اصلاحی انجام خواهد شد. هدف، تعیین فعالیت نت پیشگیرانه بهینه (سرویس مکانیکی، تعمیر، تعویض و یا عدم انجام نت پیشگیرانه) برای هر یک از مولفه های سیستم، در انتهای هر فاصله ی زمانی در یک افق برنامه ریزی مشخص است. یک مدل ریاضی با هدف بیشینه سازی دسترسی پذیری و با در نظر گرفتن محدودیت های اجرایی و هزینه یی، توسعه داده شده است. برای تشریح بهتر مدل پیشنهادی، یک مثال عددی آورده شده است.

کلیدواژه ها:

نگه داری تعمیرات پیشگیرانه ، توالی بهینه ی فعالیت ها ، دسترسی پذیری ، سیستم چند مولفه یی سری

نویسندگان

محمود حاتمی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان

محمود شهرخی

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان

مرتضی پوراسماعیلی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تفرش

حمید موکدی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران