فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

Standard and Quality Management Journal

این نشریه علمی ترویجی در حوزه های مرتبط با استاندارد و کیفیت مقاله می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات فارسی خود در حوزه های مرتبط را به این نشریه ارسال نمایند.

اهداف و چشم انداز:

تقویت جایگاه مدیریت استانداردسازی، انتقال دانش و فناوری، کیفیت.
گسترش مرزهای دانش در زمینه استانداردسازی، پژوهش و نوآوری و مالکیت فکری.
نشر نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش استانداردسازی، پژوهش و نوآوری.
توسعه استانداردسازی، پژوهش و نوآوری، ترویج و فرهنگ آموزش.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات