آقای دکتر مختار رنجبر

Dr. Mokhtar Ranjbar

دانشیار مدیریت دولتی- عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت راهبردی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403227)

71
35

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی