بررسی میزان تحقق اهداف درس کار و فناوری ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان ششم ابتدایی شهرستان عسلویه در سال تحصیلی 1392-93

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,799

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMM02_467

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1394

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی میزان تحقق اهداف درس کار فناوری ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان ششم ابتدایی شهرستان عسلویه در سال تحصیلی 93-1392 میباشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری دادهها توصیفی پیمایشی است جامعهی آماری پژوهش شامل 35 نفر از معلمان پایهی ششم ابتدایی شهرستان عسلویه در سال تحصیلی 93-1392 میباشد که بااستفاده از سرشماری کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و فیش ثبت اطلاعات 0 محاسبه / میباشد . روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و همچنین جهت اطمینان بیشتر با آزمون بارتلت 72 شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 95 /. محاسبه گردید . به منظور تجزیه و تحلیل داده از روش آماری توصیفی (فراوانی ، درصد ، انحراف معیار و میانگین، میانه ، مد و واریانس) و آمار استنباطی ازT مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون فریدمن) استفاده شد . نتایج تحقیق نشان میدهدکه اهداف در کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی در مؤلفههای سواد فناوری و اطلاعات و ایجاد تفکر فناورانه و توسعهی حرفهای و فنی و مهارت آموزی در سطح متوسط بوده و در مورد تحقق فرهنگ کار و طراحی و تولید در حد مناسب تحقق یافته است

کلیدواژه ها:

ششم ابتدایی ، کار و فناوری ، تفکر فناورانه ، سواد فناوری . طراحی و تولید

نویسندگان

علی کیمیائی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ، عضو کانون پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ، لامرد ، ایران

مختار رنجبر

استادیار گروه مدیریت، واحد لامرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، ایران

ابراهیم صباحی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ، اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه

علی شیرپور

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ، اداره آموزش و پرورش شهرستان پارسیان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • I1] اسلامی، محسن(1383)، قابلیت‌های آموزشی شبکه جهانی میزان دسترسی _ ...
 • بدرقه، علی، (385 1)، استراتژی‌های توسعه فن آوری اطلاعات و ...
 • برزگر، نادر، مرادی، سعید (1386).طراحی، تولید مواد آموزشی وکمک آموزشی ...
 • ‌حج فروش، احمد، اورنگی، عبدالمجید (1383)، بررسی نتایج کاربرد فناوری ...
 • احکیمی، امیرحسین(383 1)، بررسی علل عدم استفاده از فناوری اطلاعات ...
 • اسپندی، زهرا« 1391)، تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری ششم ...
 • M anagement Challenges _ Solutions _ g g g, _ ...
 • ایجاد تلفیق بین مهارت وتئوری در آموزش درس کار و ...
 • جهت توسعه حرفه‌ای و فنی در این کتاب به مشاغل ...
 • محمدی، علی، قربان زاده، صمد(1383)، بررسی نحوه استقبال معلمان از ...
 • هاشمی، سید احمد(1391) برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل)، انتشارات دانشگاه ...
 • Portter , Jhon (2000) .first steps in organizing ICT in ...
 • Akpinar , Y (2002) _ Eighth grade student's information technology ...
 • Hakkarainen _ K et al (2000) _ Student's skills and ...
 • IMumtaz , Shazia (2001). Children's enjoyment & perception of computer ...
 • نمایش کامل مراجع