آقای سیامک نوری

Siyamak Nouri

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176465)

85
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی