دکتر اردلان فیلی

Dr. Ardalan Feili

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (238180)

115
31
5
3
17
3
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • پایان نامه طراحی مدل دینامیکی اثرات زیست محیطی ناشی از تعاملات تولید بهنگام، مدیریت کیفیت جامع و نگهداری و تعمیرات بموقع در سیستم تولیدی (دانشگاه فردوسی) - 1400 - فارسی
 • کتاب روش تحقیق (کتاب کار) (نیارش) - 1400 - فارسی
 • کتاب مبانی سازمان و مدیریت (نیارش) - 1400 - فارسی
 • کتاب مفاهیم کلیدی پژوهش (نیارش) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی با کمک تکنیک تحلیل شبکه ای در شرکت گاز استان فارس (دانشگاه شیراز) - 1388 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی کنفرانس ملی مدیریت اخلاق کسب و کار (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضوکمیته علمی نخستین کنفرانس مهندسی عمران، یافته های نوین و کاربردی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی و مدیر گرو مدیریت صنعتی موسسه زند شیراز (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی و جانشین معاونت آموزشی موسسه آپادانا (1393-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه کارشناسی ارشد کسب و کار (MBA)، موسسه آموزش عالی آپادانا (1396-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره های مدیریت استرس، مدیریت تعارض و انگیزش سازمانی در بانک رفاه (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره آموزشی اصول سرپرستی پیشرفته در مجتمع گاز پارس جنوبی (1390-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره کارآفرینی و ارتباطات انسانی در دانشگاه پیام نور شیراز (1391-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره برون سپاری و کار بینی در شرکت توزیع برق استان فارس (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره مدیریت مذاکره بانک رسالت فارس (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدر س دوره سیستم ها و روش ها و تعالی سازمانی، مجتمع آموزشی آب و برق استان فارس (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در مجری طرح شناسایی و بررسی اولویت های اجتماعی در هر یک از شهرهای استان فارس و راهکارهای رسانه ای کنترل، پیشگیری و مقابله با آن از دیدگاه صاحب نظران، صدا و سیمای مرکز فارس (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در مجری طرح ارزیابی رضایت ذی نفعان شرکت گاز استان فارس (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مجری طرح ارایه الگوی مدیریت کیفیت جامع، شرکت توزیع برق استان فارس (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مجری طرح شناسایی گونه های هدر رفت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای فارس (1399-1399)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر موسسه آموزش عالی آپادانا (1398)
 • پژوهشگر برتر موسسه آموزش عالی آپادانا (1397)
 • استاد نمونه موسسه آموزش عالی آپادانا (1397)