تدوین استراتژی کاربرد اینترنت اشیاء در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با رویکرد ترکیبی DANP – SWOT

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMPCS-3-2_003

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی DANP – SWOT به تدوین استراتژی های کاربرد اینترنت اشیاء در ساختمان های مسکونی شهر شیراز پرداخته شد. لیستی از عوامل ۲۱ گانه در چهار خوشه قوت، ضعف، فرصت و تهدید بر اساس مرور ادبیات تدوین شد. با در اختیار داشتن امتیازها و ترسیم نمودار SPACE نقاط قوت پژوهش از نقاط ضعف آن برتر بودند و فرصت های پیش رو از تهدیدهای محیطی برتر بودند و لذا به موقعیت استراتژیک تهاجمی (SO) رسیدیم و در نهایت ۹ استراتژی تهاجمی برای کاربرد اینترنت اشیاء در ساختمان های مسکونی شهر شیراز تبیین شد. همچنین بر اساس امتیازهای استخراج شده بر اساس رویکرد ترکیبی DANP – SWOT ، عوامل کیفیت سطح زندگی، توسعه پایدار و کاهش هزینه از مهم ترین عوامل خوشه قوت بودند. عوامل کمبود دانش و امنیت حریم خصوصی از مهم ترین عوامل خوشه ضعف بودند. عوامل تقاضا و رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل خوشه فرصت بودند و در نهایت عوامل چالش فرهنگی، قوانین و استاندارد از مهم ترین عوامل خوشه تهدید بودند. با مشخص شدن اولویت عوامل پژوهش، پیشنهادهایی برای آموزش، آگاهی بخشی برای مصرف کنندگان نهایی و راه حل هایی نظیر تسهیلات بانکی و معافیت های مالیاتی در جهت استانداردسازی و تسهیل قوانین برای تشویق افراد برای استفاده از اینترنت اشیاء در خانه های مسکونی مطرح شد.

نویسندگان

رضا طهماسبی

مهندس عمران

اردلان فیلی

گروه مدیریت ، عضو هیئت علمی دانشگاه آپادانا