آقای مهندس مهدی مجید

Engineer Mehdi Majid

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

Researcher ID: (303511)

6
1
2
9
5
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • مجید، مهدی و همکاران. "شناسایی و بررسی مفاهیم قابلیت اطمینان انسان و تاثیر در بهره وری سازمان." فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت استاندارد و کیفیت، دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 97-112، DOI 10.22034/JSQM.2023.384186.1461 (1402)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • بکارگیری مهندسی ارزش و مدیریت ترید بازارهای مالی (1398-1402)
 • سابقه تدریس در واحد برنامه ریزی و تخصیص منابع گروه فنی مهندسی آترا شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان (1395-1397)
 • سابقه تدریس در واحد پژوهشی کارخانه تجهیزات انتقال برق پارس (1400-1400)
 • سابقه تدریس در مدیریت منابع انسانی HR (1399-1402)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول واحد مونتاژ، ساخت و تولید کارگاه صنعتی تولید و تجهیز تابلو برق بهرنگ (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در واحد برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه گروه صنعتی بهتراش شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان (1397-1400)
 • سابقه کار صنعتی در واحد کنترل کیفیت QC و بازرسی گروه صنعتی بهتراش اصفهان (1398-399)
 • سابقه کار صنعتی در واحد تحقیق و توسعه، مدیریت و کنترل پروژه گروه صنعتی انتخاب (اسنوا) (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در واحد پژوهشی کارخانه روشنایی گلنور (1398-1398)

جوایز و افتخارات

 • پذیرفته شده بنیاد ملی نخبگان کشور در طرح شهید احمدی روشن دوره هفتم (1401)
 • دانشجوی برتر پژوهشی دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد (1400)
 • فارغ التحصیل معدل الف دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (1399)
 • دانشجوی برتر دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در مقطع کارشناسی سال سوم (1398)
 • دانشجوی برتر دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در مقطع کارشناسی سال دوم (1397)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مدیریت زنجیره تامین - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (1401)