شناسایی و ارزیابی مفاهیم مدیریت کیفیت جامع و تاثیر در بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GRAMS01_083

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها به منظور ایجاد بهبود عملکرد مستمر در تمامی ابعاد سازمانی خود مانند بهبود عملکرد کارکنان، بهبود عملکرد در رضایت مشتریان، بهبود عملکرد مالی و همچنین بهبود تولیدات و خدماتی که به مشتریان خود ارائه می دهند نیازمند پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای خود هستند که ایجاد این بهبود مستمر در سازمانها لازمه موفقیت هر سازمان است و این بهبود مستمر باید بر اساس آموخته های مدیریت کیفیت جامع و توجه به ارزشها و مفاهیم بنیادین آن باشد. همچنین در امتداد این بهبود عملکرد تلاش برای دستیابی به نوآوری و خلاقیت نیز بسیار حائز اهمیت است ، که نقش موثر در دسترسی به این عامل (نوآوری ) می تواند ارزیابی آموزشی باشد و در جهت ایجاد مز یت رقابتی ، یکی از عوامل مهم در دستیابی به مزیت رقابتی و رقابت پذ یری ، نوآوری است و به همین جهت ، پذیرش مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک استراتژی مهم ، نقش اساسی در تما یز سازمانها در زم ینه نوآوری دارد. مدیران برای کسب سهم بیشتر از بازارهای هدف در جهت اهداف سازمان ی خود نیازمند استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان خود می باشند به طوری که مد یریت کیفیت جامع یک نگرش سیستماتیک بهبود کیفیت به منظور دستیابی شرکتها به مد یریت گسترده، عملکرد بهینه کیفیت ، بهره وری ، رضایت مشتری و سود بیشتر است .

نویسندگان

متین فلاحتی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

علی رضا سرافراز

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفها ن

مهدی مجید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا د