مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 23، شماره 68

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 خرداد 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 400