مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 22، شماره 67

تاریخ نمایه سازی مقالات: 23 فروردین 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 461