مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 22، شماره 65

تاریخ نمایه سازی مقالات: 6 تیر 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 1,100